לידיעתך – אינך חייב/ת למסור כתובת דוא"ל לצורך ביצוע הביטול; אך מסירת כתובת מייל תאפשר ללקוח/ה מעקב אחר הטיפול בביטול וקבלת הודעה מפיקס על הפנייה. מעקב זה לא יהיה אפשרי ללא מסירת כתובת דוא"ל.

דרכי הביטול:
פיקס מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

  • בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של פיקס, בטל" 1700-500-252. או בהודעה בעל פה באחת חנויות רשת פיקס
  • בדואר רשום, לכבוד דלתא גליל תעשיות בע"מ, שירות לקוחות דלתא, רחוב האשל 43, קיסריה
  • בדואר אלקטרוני, לכתובת service@fixfixfixfix.co.il
  • בפקס שמספרו 077-6048309
  • באמצעות האינטרנט, בכתובת www.fixfixfix.co.il/cancel-order