משלוחים והחזרות

 

 1. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות. פיקס תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. פיקס תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.
 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. פיקס עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת. למרות האמור בכל פרסום של החברה בעניין מועדי אספקת מוצרים, אספקה לישובים המפורטים ברשימה, תיעשה בתוך 14 ימי עבודה.
 3. פיקס לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פיקס לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.
 4. באזורים המוגבלים לגישה, לרבות מבחינה ביטחונית, עשויה חברת המשלוחים להעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
 5.  ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות וביטולים של אתר פיקס.
 6. פיקס תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת פיקס.

הפצת משלוח באמצעות BOXIT 

 1. החברה מאפשרת ללקוחותיה לקבל מוצרים שהוזמנו על ידם באמצעות שירות BOXIT ("בוקסיט"). עלות השירות ותנאיו יהיו כפי שייקבעו מעת לעת על ידי פיקס.
 2. מוצר שנרכש ע"י לקוח הבוחר באפשרות של הפצת משלוח דרך בוקסיט, ישלח למרכז החלוקה של חברת בוקסיט הקרוב לבית הלקוח, בהתאם לבחירתו. המשלוח יועבר לאחד הלוקרים הנעולים של חברת בוקסיט. עם העברת המשלוח תישלח ללקוח הודעתSMS  למספר הטלפון הנייד אותו ציין הלקוח במהלך ההזמנה. בהודעה יצוינו הקוד הסודי ללוקר, מיקומו וכן בקשה מהלקוח לאסוף את המשלוח בתוך פרק זמן של 24 שעות. אם לאחר פרק זמן של כ-24 שעות הלקוח טרם אסף את המשלוח, תישלח ללקוח הודעתSMS  נוספת בה הוא יתבקש בשנית לאסוף את המשלוח בתוך פרק זמן נוסף של כ-24 שעות. במקרה והלקוח לא אסף את המשלוח בתוך 48 שעות מקבלת הודעת ה SMS-הראשונה, כאמור לעיל, יוחזר המשלוח לדלתא והלקוח יחויב במלוא דמי משלוח.
 3. יובהר כי סעיפים ‎16-‎22 יחולו, בשינויים המחויבים, גם כאשר הלקוח ביקש לבצע את המשלוח באמצעות חברת בוקסיט.
 4. לקוח המבצע משלוח דרך חברת בוקסיט מצהיר כי הוא קרא, מכיר ומסכים לתנאי השימוש ו/או התקנון של בוקסיט, כפי שהם מפורסמים באתר בוקסיט.
 5. כל צרכן הרוכש מוצר באתר פיקס רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של פיקס על פי חוק הגנת הצרכן.
 6. ניתן לבטל את הרכישה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 7. ביטול של עסקה ייעשה בכתב בלבד, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בפקס שמספרו 077-6048309 או בדואר אלקטרוני service@fixfixfixfix.co.il
 8. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר פיקס, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יעמיד הצרכן לרשות פיקס את המוצר במקום שבו נמסר המוצר.

 1. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר פיקס בתוך 14 ימים מיום קבלת

ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יחזיר הצרכן את המוצר לאחת מחנויות הרשת.

ניתן יהיה לעשות שימוש בחברת השליחויות העובדת עם פיקס לצורך החזרת המוצר בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות פיקס (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).

 1. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של פיקס לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 1. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ובכלל זה חולצות או פריטי לבוש אחרים שלפי בחירת הצרכן, הודפס עליהם סמל בית ספר.
 2. בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של פיקס אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג דלתא, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

 


בכל שאלה ניתן לפנות במייל לשרות הלקוחות של פיקס: 

service@fixfixfixfix.co.il