משלוחים והחזרות

 

 1. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות. פיקס תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. פיקס תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.
 2. מועד אספקת המוצרם באתר  2-4 ימי עסקים והוא מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. פיקס עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת. למרות האמור בכל פרסום של החברה בעניין מועדי אספקת מוצרים, אספקה לישובים המפורטים ברשימה, תיעשה בתוך 14 ימי עבודה.
 3. פיקס לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של פיקס לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.
 4. באזורים המוגבלים לגישה, לרבות מבחינה ביטחונית, עשויה חברת המשלוחים להעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
 5.  ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות וביטולים של אתר פיקס.
 6. פיקס תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת פיקס.

 

הפצת משלוח באמצעות EPOST 

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר בשירות EPOST
 
 1. החברה מאפשרת ללקוחותיה לקבל מוצרים שהוזמנו על ידם באמצעות שירות E-post  ("איפוסט"). עלות השירות ותנאיו יהיו כפי שייקבעו מעת לעת על ידי החברה.
 2. מוצר שנרכש ע"י לקוח הבוחר באפשרות של הפצת משלוח דרך איפוסט , ישלח לנקודת חלוקה של חברת איפוסט הקרובה עד 4 ימי עסקים לכתובת אותה הלקוח הזין בעת הזמנת המשלוח.  המשלוח יועבר לאחת מנקודות החלוקה /  הלוקרים האוטומטיים  של חברת איפוסט . עם הגעת המשלוח לנקודת החלוקה  תישלח ללקוח הודעת SMS  למספר הטלפון הנייד אותו ציין הלקוח במהלך ההזמנה. בהודעה יצוינו מספר המשלוח,  הקוד הסודי ללוקר 
  (במידה ויועד ללוקר) , מיקומו וכן בקשה מהלקוח לאסוף את המשלוח בתוך פרק זמן של 72 שעות מלוקר או 7 ימי עסקים מנקודת חלוקה . אם לאחר פרק הזמן בנקבע הלקוח טרם אסף את המשלוח, תישלח ללקוח הודעתSMS   נוספת בה הוא יתבקש בשנית לאסוף את המשלוח בתוך פרק זמן נוסף של כ-24 שעות. במקרה והלקוח לא אסף את המשלוח, יוחזר המשלוח לחברה והלקוח יחויב במלוא דמי משלוח.
 3. לקוח המבצע משלוח דרך חברת איפוסט מצהיר כי הוא קרא, מכיר ומסכים לתנאי השימוש ו/או התקנון של איפוסט, כפי שהם מפורסמים באתר איפוסט.
 4. לקוח הנתקל בבעיה במשלוח באמצעות איפוסט יכול ליצור קשר גם ישירות עם מחלקת שרות הלקוחות של איפוסט  באמצעות עמוד צור קשר באתר איפוסט : https://www.e-post.co.il/?page_id=19

 

 אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יעמיד הצרכן לרשות פיקס את המוצר במקום שבו נמסר המוצר.
 1. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר פיקס בתוך 14 ימים מיום קבלת

ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם המוצר התקבל אצל הצרכן, יחזיר הצרכן את המוצר לאחת מחנויות הרשת.

ניתן יהיה לעשות שימוש בחברת השליחויות העובדת עם פיקס לצורך החזרת המוצר בכפוף לתשלום דמי החזרה על פי מדיניות פיקס (שעשויים להיות שונים מדמי המשלוח).

 1. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של פיקס לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 1. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ובכלל זה חולצות או פריטי לבוש אחרים שלפי בחירת הצרכן, הודפס עליהם סמל בית ספר.
 2. בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של פיקס אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג דלתא, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

 


בכל שאלה ניתן לפנות במייל לשרות הלקוחות של פיקס: 

service@fixfixfixfix.co.il